Dorim să ne îmbunătăţim continuu performanţele prin controlul impactului activităţilor noastre în toate etapele realizării serviciilor noastre.

Asigurăm produse de înaltă calitate fără a prejudicia resursele naturale, mediul înconjurător, securitatea şi sănătatea tuturor partenerilor noştri de interes.

În acest scop ne angajăm să:

respectam cerinţele clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate, aplicând prevederile legislaţiei în vigoare specific activităţii noaste;;
promovăm proiectarea responsabilă şi utilizarea în condiţii de securitate a produselor noastre;
măsurăm, monitorizăm, evaluăm şi îmbunătăţim continuu, performanţele de mediu şi sănatate şi securitate în muncă;
stabilim obiective privind calitatea produselor şi serviciilor noastre pe care o măsurăm, monitorizăm, evaluăm şi o menţinem;
încurajăm continuu proprii angajaţi în vederea dezvoltării profesionale prin instruire şi crearea unui mediu stimulativ pentru aceasta;
evaluăm în mod regulat şi îmbunătăţim continuu interfeţele cu angajaţii, autorităţile şi comunitatea, prin care comunicăm politica, obiectivele şi performanţele activităţilor noastre;
asigurăm cresterea continua a satisfacţiei clienţilor prin oferirea de servicii de calitate;
prevenim poluarea mediului prin promovarea şi implementarea celor mai bune tehnici disponibile în activităţile noastre;
protejăm mediul înconjurător în principal prin reducerea atât a emisiilor cât şi a utilizării resurselor naturale neregenerabile;
asigurăm securitatea şi sănătatea la locurile de muncă prin minimizarea sau izolarea riscurilor pentru proprii angajaţi, contractori şi vizitatori.

Reglementari privind Clorura de Cobalt

Directiva Comisiei Europene 98/98/EC (amendamentul 67/548/EEC : 76/769/EEC ) reclasifică clorura de cobalt ca potenţial cancerigenă prin inhalare.

IARC (International Agency for Research on Cancer) clasifică clorura de cobalt în Grupa 2B – posibilă cancerigenă pentru om, foarte toxică pentru organismele acvatice, şi poate cauza efecte pe termen lung.

Ca urmare, clorura de cobalt intră în categoria substanţelor şi preparatelor chimice periculoase restricţionate, pentru a căror manipulare trebuie asigurate echipamente de protecţie şi condiţii adecvate clasei de risc. (OUG 200/2000, leg.451/2001 , HG 597/2007, HG 490/2002, HG 92/2003)
Noile reglementări ale comunitaţii europene ECHA /REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances. EC1907/2006) intrate în vigoare în România de la 1 iunie 2007 obligă producătorii şi utilizatorii de substanţe chimice periculoase sa declare trasabilitatea produselor periculoase (si a preparatelor ce contin astfel de produse ) pentru monitorizarea lor de către Agenţia de Mediu. Aceasta obligă utilizatorii finali ai acestor produse să asigure separarea, depozitarea şi neutralizarea produselor periculoase , deşeurilor şi preparatelor epuizate conform reglementarilor în vigoare.

Cobalt Chloride – CAS No. : 7646-79-9 EINECS : 231-589-4
Classification symbol T Carc. Cat. 2

Fraze de risc R49 şi poate cauza cancer prin inhalare.